O nas

Biuro Usług Finansowo-Księgowych Danuta Stochel powstało w roku 2000, jest firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2289.

Firmą audytorską jest wyłącznie jednostka, w której badanie sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisaną na listę firm audytorskich.

Zakres usług

Rewizja Finansowa

Badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta. Uwiarygodnienie w umiarkowanym lub wysokim stopniu zagadnień obejmujących informacje finansowe i niefinansowe. Obejmuje to systemy, procesy, aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Doradztwo podatkowe.

Wykonywanie ekspertyz i sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych.

Doradztwo i rachunkowość

Świadczenie usług doradztwa i zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Świadczenie usług atestacyjnych, innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Usługi pokrewne

Realizacja celów, w oparciu o ustalone procedury z wykorzystaniem wiedzy z zakresu rachunkowości. Zbieranie, klasyfikowanie oraz raportowanie kompilacji finansowych.

Prowadzenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Wykonywanie działań zastrzeżonych przepisami dla biegłych rewidentów.

Kontakt

Telefon

32 702 95 48

Adres

ul. Kościuszki 341
40-754 Katowice
Wskazówki dojazdu

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek: 8:00-16:00

Email

[email protected]

BUFK

Wszystkie prawa zastrzeżone © Administratorem danych oraz właścicielem strony bufk.biz jest
Bufk Biuro Usług Finansowo-Księgowych Danuta Stochel Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 341 Katowice 40-754
NIP: 634-283-00-15
REGON: 243643451
KRS: 536027